REFERENČNÍ STAVBY ENVIROTECH

Společnost od roku 1990 realizovala více než 2000 čistíren odpadních vod pro rodinné domky, penziony, hotely, obce i města.

Je dodavatelem komplexních technologií pro čistírny odpadních vod na trzích EU, Balkánu, Ruské Federace, Ukrajiny a středního východu.